Yrityksen arvonmääritys

Hinta on olennainen osa yrityskaupoissa. Kaupan kohteen arvo määrittää, onko kauppa hyvä vai huono. Arvonmäärityksellä on keskeinen rooli yritystoiminnassa, yritystoiminnan rahoituksessa ja sijoittamisessa. Arvonmääritys liittyy moneen tilanteeseen ja tarkoitukseen.

Yrityksen arvo mittaa yrityksen taloudellisten tavoitteiden toteutumista, onko yritys luonut arvoa omistajilleen vai ei? Arvonmääritystä käytetään myös yrityksen strategisen suunnittelun ja ohjauksen apuvälineenä, esimerkiksi täyttääkö uusi strategia tai investointi taloudellisesti asetetut perusteet?

Arvonmääritys antaa perustan oikealle hinnoittelulle yrityskaupassa. Millä hinnalla ostaja voi saavuttaa taloudellisia etuja maksamatta kohteesta ylihintaa tai millä osakkeen arvolla vanhojen omistajien omistuksen arvo ei laimene.

Yrityksen arvonmääritys vaatii oletusten, ennusteiden ja valintojen tekemistä. Se vaatii tekijältään perusteellista arvonmääritysteoriaan ja sen käyttöön perehtymistä. Tekijän syvä asiantuntemus pienentää oletusten subjektiivista vaikutusta ja lisää arvonmäärityksen objektiivisuutta. 

Valuaatio Oy on keskittynyt yritysten arvonmääritykseen ja sen monipuoliseen käyttöön arvon luonnin välineenä. Annamme perusteellisen hinta-arvioin yrityksen arvosta tai mahdollisesta ostokohteesta. Arvonmäärityspakettiimme sisältyy kattavasti perusteltu hinta-arvio, arvon muodostumisen perusteet, sekä kuvaus keskeisistä toimenpiteistä, joilla yrityksen arvoa saadaan mahdollisesti kasvatettua. Haluamme auttaa yritystäsi matkalla kohti pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Hinnoittelumme:

Arvonmäärityspaketti:        1 190 € (alv 0 %)

Arvonmääritys tuntityönä: 190 €/tunti (alv 0 %)