Oikein ajoitettu ja toteutettu investointi on yrityksille merkittävä kasvun ja arvon luonnin lähde. Toisaalta väärin ajoitettu ja epäonnistunut investointiprojekti on kaatanut useita yrityksiä. Siksi investointien suunnitteluun ja valmisteluun kannattaa panostaa aikaa ja monipuolista osaamista.

Me Valuaatiossa käytämme kehittämiämme malleja, joiden avulla voidaan laskea investointien taloudellisuutta tai verrata eri investointikohteita, sekä asettaa ne paremmuusjärjestykseen.

Suunnitteluvaiheessa eri vaihtoehtojen huolellinen pohdinta ja vertailu ovat tärkeitä. Tuottojen ja kustannusten analysoinnin tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Suunnittelemalla ratkaistaan investointien kustannukset, sillä toteutuksessa voidaan harvoin enää säästää oikeista paikoista. Sen sijaan myöhästymiset hankkeen aikataulussa tulevat usein kalliiksi ja saattavat kaataa koko yrityksen.

Investointien luokittelu ja tuottovaatimuksen asettaminen eri tyyppisille investointikohteille auttaa yritystä kohdentamaan resursseja haluttuun suuntaan. Markkina-aseman säilyttämiseen kohdistuvien investointien tuottovaatimus on yleensä maltillisempi kuin uusien markkinoiden valtaamiseen liittyvissä investoinneissa. Koneiden ja laitteiden perusparannuksissa on puolestaan alhaisempi tuottovaade kuin kustannusten alentamiseen tähtäävissä investoinneissa. Jokainen yritys määrittelee ja päättää omassa laskennassaan käytettävistä laskentaperusteista. Mukaan lukien tuottovaatimus eli laskentakorkokanta. 

Investointihankkeisiin liittyy monia epävarmuustekijöitä, mm. tulevien tuottojen ja kustannusten määrittäminen, erilaisten teknologioiden yhteensovittaminen, aikataulussa pysyminen ja ihmisten kyky oppia käyttämään uutta teknologiaa. Siksi mielestämme investointilaskelmissa kannattaa käyttää vain parhaita menetelmiä.

Valuaatio Oy laskee investointeja aina kolmella eri laskentamenetelmällä. Suosittelemamme laskentamenetelmät ovat:

  • Nettonykyarvo
  • Sisäinen korkokanta ja
  • Takaisinmaksuajan menetelmä.

Nettonykyarvomenetelmässä tarkasteluajankohdaksi valitaan yleensä investoinnin hankintahetki ja kaikki tulevat maksusuoritukset diskontataan hankintahetkeen. Näin saatujen tulojen ja menojen nykyarvojen erotuksen (net present value, NPV) perusteella päätetään hankkeen kannattavuudesta. Periaatteessa yrityksen kannattaa toteuttaa kaikki hankkeet, joiden NPV on positiivinen.

Investointi on pitkävaikutteinen meno, josta odotetaan tuloja useamman vuoden aikana. Investointilaskelmissa laskentateknillisesti keskeinen kysymys on eriaikaisten maksusuoritusten saattaminen keskenään vertailukelpoiseksi. Tähän pyritään laskentakorkoa käyttämällä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että euro tänään on arvokkaampi kuin euro huomenna, koska se tänä aikana voidaan laittaa pankkitilille korkoa kasvamaan.

Kun suunnittelet investointeja, Valuaatio Oy tuo projektiisi laskentaosaamisen lisäksi myös investointien rieskienhallinnan osaamista. Ota yhteyttä jo tänään!

Hinnoittelumme:

Investointilaskelmat tuntityönä: 190€/tunti (alv 0%)