Tuotteiden tai palveluiden hinnoittelu on keskeisessä roolissa mietittäessä yrityksen markkina-asemaa, kasvua ja tuloksentekoa. Katsotaan esimerkkinä globaalia älypuhelinmarkkinaa. Vuonna 2018 markkinajohtaja (volyymi) Samsungin osuus oli n. 20 %, toisena olleen Huawein n. 15 % ja kolmantena olleen Applen osuus n. 13 %. Kun tarkasteluun otetaan liikevaihto ja tulos, Apple keräsi liikevaihdosta n. puolet ja liiketuloksesta vielä runsaamman osuuden. Apple onkin keskittynyt älypuhelimissa kalliin hintaluokan puhelimiin kun taas Huawei on ottanut markkinaa edullisemman hintaluokan puhelimilla. Älypuhelinmarkkina onkin kouluesimerkki erilaisista hinnoittelustrategioista.

McCarthy ja Perrault (2002), linjasivat kolme erilaista hinnoittelun tavoitetta:

1. Voiton tavoittelu, jonka tavoitteena on maksimoida voitto

2. Myynnin tavoittelu, jonka tavoitteena on myyntimäärien kasvattaminen tai tietyn markkinaosuuden saavuttaminen tai

3. Nykytilanteen säilyttäminen,jolloin kilpaillaan muilla tekijöillä kuin hinnalla.

Yrityksen jatkuvuuden ja tuloksellisuuden kannalta on hyvä muistaa, kuinka tehokas kilpailukeino hinta on ja kuinka suuri vaikutus hinnan alentamisella on tulokseen, mikäli volyymi ei kasvakaan.

Tiivistäen hinnoittelun logiikan voisi kiteyttää seuraavasti:

1. On tärkeää, että asiakas kokee tuotteen tai palvelun arvon suurempana kuin siitä maksettu hinta ja yritykselle puolestaan hinta on suurempi kuin sen tuottamisen kustannukset.

2. Jos puolestaan kuluttaja kokee hinnan korkeampana kuin sen arvon, hän pettyy eikä ole kiinnostunut tuotteistamme sen jälkeen.

3. Jos taas yrityksen kustannukset ovat korkeammat kuin siitä saatu hinta, se käy yrityksen kukkarolle.

Sivuillamme olevia laskureita voit käyttää apunasi, mikäli haluat selvittää tuotteellesi kriittisen pisteen, tai simuloida eri suuruisten alennusten vaikutusta kokonaiskatteeseen ja myyntimääriin. Laskurit auttavat hahmottamaan hinnoittelun vaikutusta yrityksen toimintaan. Mikäli tarvitset lisää apua hinnoitteluun liittyvissä ongelmissa, niin ota meihin yhteyttä! (Linkki laskureihin johonkin tähän)

Hinnoittelumme:

Hinnoittelulaskelmat tuntityönä: 190€/tunti (alv 0%)